Logo

Help ! De freule is er weer !

Auteur: Peter Damen
Regie: Johan Hessels

Verhaal

Na de begrafenis van Freule van Stoetwegen komen veel dorpsbewoners in het dorpscafe. Daar zal door notaris Van Brekel het testament worden voorgelezen.

Uiteraard geeft het veel roddel en achterklap. Bertha is er van overtuigd dat ze een grote som geld krijgt. Kobus heeft al jaren een “geheime” verhouding met Bertha. Hij wil haar ten huwelijk vragen.
Maar moet zich eerst moed indrinken. Natuurlijk is Zus, de roddeltante van het dorp, van de partij. Ze wil voor geen goud dit spektakel missen. Uiteraard heeft ze de nieuwste roddels en nieuwtjes en vindt ze een gewillig “oor” bij Kee.

De dorpspastoor is uiteraard ook aanwezig, zeker omdat er gratis te drinken valt en omdat hij denkt dat de freule een ruime gift aan de kerk zal doen. Op het moment dat de notaris wil beginnen met het voorlezen van het testament komt Janus, de dorpsidioot, binnen stuiven met verbijsterend nieuws!!

Spelen mee

Foto's